På det vetenskapliga planet är grafisk design relativt outforskat i jämnförelse med andra äldre områden. Därför valde jag och en kollega att skriva en C-uppsats om förpackningsdesign och visuell hierarki. Syftet var att undersöka en specifik förpackning, i det här fallet produkten “Jabu’she” och hurvida den lyckas kommunicera med konsumenten.

>>Studien visar hur Jabu'shes förpackning uppfyller de visuellt hierarkiska och marknads-kommunikativa uppgifter som ställs på en förpackning vid Point of Purchase. Ladda ner uppsatsen >>här<<