BVD


Bold Stockholm


Rubrik AB

Filosofie Kandidatexamen


Grafisk designFilosofie Kandidatexamen

Medie & kommunikationsvetenskap
LE PACTE AB


CIONET Sverige AB


Packaging Mid Sweden


Puma Sweden AB
Adobe CS6IBM SPSS Statistics


Microsoft Office


Google SketchUpHTML


CSS


JAVANordic Showdown, Grafisk identitet


Jon Pärson, Webbutveckling


GotlandTofta, Webbutveckling och Sociala mediertypografi och form

tidningsdesign

digital bild och illustration

webbdesign

reklamkommunikation

kommunikativ design

avancerad typografi

arbetsförlagt projekt

(Praktik)


grafiskt projekt

förpackningsdesign

examensproject

(Grafisk design & förpackningsdesign)organisation och kom.

masskommunikation

(Makt & medier)


strategisk kommunikation

kom. och omvärldsbevakning

vetenskaplig rapport

vetenskaplig metod

marknadskommunikation

kommunikationsteori

varumärkets kommunikativa roll

c-uppsats